ENG

IKSP

SERGİLER
YURTDIŞI SERGİLER

İSLAM KÜLTÜR SANAT PLATFORMU


İslâm sanatı yaratışın güzellikte idrakidir. İslâm dinine göre en büyük sanatçı yüce yaratıcıdır. O, varlıkları en güzel şekilde yaratmıştır. En güzel şekilde yaratılan varlıklardan biri olan insan da yaşadığı dünyayı ve hayatı güzelleştirmekte görevlidir. İslâm sanatkârı, dünyayı ve hayatı güzelleştirme görevini kendine gaye edinir. Bu amaçla yaratışı taklit eder. Güzelliği bu yolla idrak eder. Varlığının gayesine bu şekilde ulaşır.


İslâm sanatı salt bir biçim ya da kuru bir mesaj değildir. Varlığın gayesini derinlerde idrak etme, onu anlama ve anlamlandırma çabasıdır. Anlamlandırma işinde yaratışı taklit ederek mikro plânda yeni bir eser vücuda getirmektir. Bu şiirle, musikiyle, mimarîyle, görsel sanatlarla hâsılı her türlü sanatsal araçla olur.


Şairlerin mısra-ı bercesteleri ölümsüzdür. Itrî’nin nağmeleri gönülleri coşturur, Mimar Sinan’ın Süleymaniyesi ile yücelik duygusu arşa erer. Şeyh Hamdullah’ın kalemi ile sonsuzluk kervanına vasıl olunur. İslâm’ın sanat anlayışı budur. İslâm Kültür Sanat Platformu, böylesine seçkin bir kültür ve medeniyetin kurucu eserlerinden tadımlık örnekleri ve onların ruh iklimini günümüz nesiller ine sunarak insanlığa ebedî kurtuluşun yolunu göstermeyi amaçlamaktadır.


İslâm’ın gayesi, Müslümanın hedefi huzur, sükûnet ve barış dolu bir dünyadır. Bir grup aktivist tarafından 2012 yılında kurulan platformumuz böyle bir dünyanın önündeki engellere sanatla ve kültürle dokunarak yol açmak istemektedir. İslâm’dan korku üretmek, cahillik çıkarmak, şiddet ve terör devşirmek ancak gerçeği çarpıtanların işi olabilir. Varlığı güzellikte idrak eden Müslüman, kötülüklerle mücadelede güzellikle hareket etmelidir.


Bu duygu ve düşüncelerle yeni etkinliklerde buluşmak dileğiyle.