ENG

IKSP

SERGİLER
YURTDIŞI SERGİLER

ÇİN 2013

Din duygusu gibi güzellik duygusu da insanın yaratılışında mevcuttur. İnsan, daima güzeli ve güzelliği arar. Mimari, sanat, estetik insan ruhunda potansiyel olarak bulunan Allah’ın cemal sıfatının bir yansımasıdır. Bu itibarla insanoğlu yeryüzünde var olduğundan itibaren güzellik üzerine düşünmüş, fikirler üretmiştir. Nitekim bilgi ve hikmetin, taşa, tuğlaya işlendiği estetik harikası camiler, nağmeden gönüle dökülen musikiler, bilinçli dindarlığın ilim aşkıyla şekillendirdiği külliyeler, olabildiğince zarif bir dindarlık anlayışının izini taşıyan nice mimari eserlerle İslâm sanatı, bir dantel gibi yeryüzünün dört bir yanında işlenmekle kalmamış, aynı zamanda öte dünyadan inşirahlarla ruh ve gönüllerin manevî ikliminde de derin izler bırakmıştır.

Hiç şüphesiz, taş kütleler, Sedefkâr Mehmet Ağa, Koca Sinan gibi ustaların elinde, cami, imaret, kervansaray, köprü ve çeşmeye dönüşerek bir zarafet ve bir mana oluşturmuş, Sultanahmet, Süleymaniye, Selimiye ve diğerleri, Levnî’nin, Lâmiî’nin, Dede Efendi’nin ve Itrî’nin boyaya, mısralara ve musikiye dokunuşlarıyla da kucaklaşmıştır. Dahası bu zengin koleksiyon hat, ebru ve en güzel çini örnekleriyle İslâm sanat ve estetiğinin en güzel örneklerini sergilemiştir. İslâm sanatının paha biçilmez bu estetik eserleri karşısında insan hayranlığını gizleyememektedir.

İslâm hat sanatı/hüsn-i hat da böylesine güzellik dolu sanat türlerinden biridir. Hat sanatı, asırlardan beri İslâm toplumlarının kültür hayatında derin izler bırakmış bir sanat dalıdır. Estetiğin ve zarafetin kurallarına bağlı kalarak belli bir ölçü ve üslup içerisinde güzel yazı yazma sanatı olan hat sanatının en güzel örnekleri hiç şüphesiz Kur’an-ı Kerim’de verilmiştir. Ayet, hadis ve hikmetli sözler, dua mecmuaları, ilmî ve edebî eserler, hilye-ı şerifler, camilerdeki kubbe, kuşak, mihrap ve kitabe yazıları ile tuğra, ferman, berat gibi resmi yazılarda hat sanatının eşsiz örnekleri bulunmaktadır.